Asimilasyon Nedir?

Asimilasyonu örneklerle açıklamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Net tanımı en sona bırakmak istiyorum. Gelelim bir kaç örnek vermeye…

Çin, tarih boyunca pek çok işgale maruz kalsa da tamamen yok olmamıştır. Tarihte en uzun yaşayan devletlerden bir tanesidir. Kültürünü hep yaşatmıştır. Çünkü kendisine işgale gelen ülkelerin Çini değiştirme imkanı olmamıştır, Çin işgale gelenleri değiştirmiştir. Düşmanlarının kendine has kültürünü, kimliğini zamanla yok ederek onları da Çine aykırı olmaktan çıkarmışlardır. İşte bu asimilasyondur. Hatta aynı dönemde Türklerin Çini alabilecek olmasına rağmen doğrudan almak yerine haraca bağlamasının sebebi budur. Büyük Türk yöneticileri asimilasyon tehlikesini görüp Çin topraklarını almaktan vazgeçmiştir.

Yurt dışında, örneğin Almanya’da karşılaşacağınız bazı Türklerin Türk kültürüyle alakası olmadığını görürsünüz. Gittikleri ülkede asimile olmuşlardır. Dillerini ve kültürlerini süreç içerisinde kaybetmişlerdir. Yaşadıkları yere adapte olmuş ve adeta onlardan olmuşlardır. İşte asimilasyon budur.

Asimilasyon, bazı devletlerin işgal stratejileri arasında yer alır. Büyük bir güçtür ve çok sağlam nüfus ve zengin bir kültür gerektirir.

Bu örneklerden anlayabileceğiniz gibi asimilasyon kendine benzetmek, benzeştirmek anlamına gelir.